S.A. SPORT en JAG FEDERASIE

2014 ALGEMENE JAARVERGADERING KENNISGEWING – AGENDA

2016 TARIEWE VIR LIDMAATSKAP / 2016 MEMBERSHIP FEES

Hooflid / Main member– R600 + Aansluitings fooi / Entry fee – R170

Afhanklike / Dependent– R150

Student & Pensionaris / Student & Pensioner – R300

 

BANKBESONDERHEDE:

  • SA Sport en Jag Nasionaal:
  • FNB, Mall of the North:
  • TAKKODE / BRANCH CODE : 250 655
  • REK NR. / ACC NUMBER :  624 159 83651
 

 DAG BESTUUR

Pos Naam Sell E-pos
President COBUS JOUBERT 082 443 7798 jmjober@gmail.com
Vise-President & Beskermheer van Reëls JANNIE HESSELINK 082 964 9916 jannie@hkattorneys.co.za
Voorsitter CHRISTO PRETORIUS 083 376 8324 cfjpret@gmail.com
Vise-voorsitter FRANCIOS PRETORIUS 082 573 9674 franciospetro@gmail.com
Sekretaris MELANI BREEDT 081 852 3010 sportjagkantoor@gmail.com
Rulebook JANNIE HESSELINK 082 964 9916 jannie@hkattorneys.co.za
Legal JOHAN MARTIN 083 391 8180 johanmartin@legallyarmed.co.za
Tesourier HANNES WILLEMSE 082 809 7006 hannes.willemse@aramex.com

 MEDIA KONTAK / CONTACT:

INDIEN U ENIGE NAVRAE HET AANGAANDE MEDIA OF ADVERTENSIES KONTAK

IF YOU HAVE ANY QUERIES OR WANT TO ADVERTISE CONTACT:

MARIUS PRETORIUS

082 441 0527

sasportmedia@gmail.com

VERRIGTINGE EN INLIGTING


KONTAK U PROVINSIALE VOORSITTER VIR MEER INLIGTING / CONTACT YOUR PROVINCIAL CHAIRMAN FOR MORE INFORMATION:

LIMPOPO JANNIE   VAN WYK 072 272 3199 jan.vanwyk@gijima.com
NOORD WES NORTH WEST HERMAN NIEMAND 083 290 2508 phniemand@nashuaisp.co.za
VRYSTAAT FREE STATE LUZAAN   KOCH 083 453 9477 luzaan.koch@webmail.co.za
SUID WESTELIKE DISTRIKTE BORDER WOUTER   MYBURGH 082 576 9731 brakriv@absamail.co.za
MPUMALANGA HOëVELD MPUMALANGA HIGHVELD RAVEN OLWAGE 082 750 3058 raven.olwage@telkomsa.net
MPUMALANGA LAEVELD MPUMALANGA LOWVELD DENNIE   TALJAARDT 082 440 1852 ddpromo@netactive.co.za
KWAZULU NATAL QUENTIN VAN TONDER 083 635 1943 quentin@vrypet.co.za
GAUTENG MARIUS PRETORIUS 082 441 0527 Sasportmedia@gmail.com
 

Copyright 2013 - SA Sportjag