• SASJF laat nie meer Ge-affilieerde lede toe nie.
  • Kontak asb. SASJF kantoor vir enige navrae.