Lidmaatskap is beskikbaar vir volwassenes/seniors (mans en vrouens), kinders (onder 13 jaar tot 18),  studente en veterane (bo 65).  Membership is available for adults / seniors (men and women), children (under 13 years old to 18), students and veterans (over 65).

2017 Tariffs for Membership / 2017 Tariewe vir Lidmaatskap

  • Main Member/ Hooflid– R600
  • Dependant/ Afhanklike – R150
  • Student & Pensioner/ Student en Pensioenaris – R300
  • Affiliated members/geaffilieerde lede – R100
  • New application fee/nuwe lid aansluiting / = R170-00 (Only payable for main member and pensioner- once off/Slegs vir ‘n hooflid en pensioenaris betaalbaar- eenmalig).

Bank besonderhede / Banking detail

SA Sport en Jag Nasionaal:
FNB, Mall of the North:
TAKKODE / BRANCH CODE : 250 655
REK NR. / ACC NUMBER : 624 159 83651
Use your membership number as reference always.
Gebruik die lidnommer altyd as verwysing.

Meer inligting / More information

Afhanklikes word geag as gades en kinders onder 18 jaar wat by die hooflid inwoon by dieselfde adres.  Alle ledegelde is vir ‘n 12 maande tydperk vanaf 1 Maart.  Die gelde sluit in al die aktiwiteite wat deur SASJ aangebied word.

Die jag deposito van R300 is nie ingesluit nie en moet met die provinsiale geweerjag organiseerder opgeneem word. U sal spoedig u lidmaatskap kaartjie ontvang vanaf u Sekretaris. Nadat u van ‘n lid nommer voorsien is kan u, u profiel op die webbladt nagaan en seker maak al u besonderhede is waar en juis. Indien nie kontak u Sekretaris sodat die nodig veranderinge gedoen kan word.

Dependants are regarded as spouses and children under 18 who reside with the member at the same address. All subscriptions are for a 12 month period from 1 March. The fee includes all the activities offered by SASH.

The hunt deposit of R300 is not included and must be taken up with the provincial rifle organizer. You will soon receive your membership card from the Secretary. After you have been provided with a membership number, your profile can be viewed on the web page to ensure that all your information is true and correct. If not, contact your Secretary for the necessary changes.

 


 

Application Form